Wikia

Uchronie Wiki

De Grote Ramp

151pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share

De Grote Ramp, ookwel bekent in de OT, als D-Day. Was de grootste militaire amfibieoperatie in de geschiedenis van de mensheid. Er waren zowel Amerikanen, Britten, Canadezen als Nederlands en Belgen. In de OT (onze tijdlijn) was de operatie een succes, in deze tijdlijn was de operatie mislukt en resulteerde de dood van bijna alle westerse Geallieerde millitairen.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki