Wikia


Het Fernandos-P]an was een economisch plan van premier Fernando Chizén (Alternativo) van de Geconfedereerde Staten van Centraal-Amerika (Alternativo). Hij hoopte hiermee de deelrepublieken tot een hoger economisch level te brengen door westerse productietechnieken toe te passen. Het plan leidde tot de vorming van een Centrale Bank voor Centraal-Amerika en de regionale Arbeidersraden (die meestal door socialisten werden beheerst). Chizén sanneerde bovendien de jonge Confederale Dollar en koppelde hem aan de sterke dollar voor meer winst. Het Fernandos-Plan ging verloren nadat Chizén overleed en de autoritaire Hugo González (Alternativo) het overnam, waarna de economische groei stopte.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki