Wikia


EUROPESOVIETEMPIRE1950

Machtsblokken in 1960

Koude Oorlog verhaalt van een alternatieve geschiedenisloop na de Tweede Wereldoorlog in Europa. De communistische Komintern (Koude Oorlog) en de westerse Alliantie (Koude Oorlog staan met legers en politiek tegenover elkaar tussen 1945 en 1985. Hete conflicten tussen Joegslavië en Griekenland en Oostenrijk en Hongarije maken de situatie soms zeer precair.

Hoofdlijn Edit

In 1945 stond het Rode Leger recht tegenover de Westelijke Geallieerden in Midden-Europa. Sovjetisering van de Oost-Europese republieken leidde tot een tweestrijd tussen communistische en kapitalistische staten in Europa. Hete conflicten tussen landen kwamen geregeld voor, en de politiek stond op een heel laag pitje.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Around Wikia's network

Random Wiki